Skal du på jakt, fuglehundtrening, apportprøving eller på jaktprøver, kreves det nå oftest at du har dokumentasjon på at hunden din er «saueren» – dvs at hunden ikke jager etter sau i terrenget.

Telemark Fuglehundklubb arrangerer aversjonsdressur hund-sau med godkjente instruktører.

Den første gangen må hundene testes 2 ganger med minst 14 dagers mellomrom for å få prøvebevis. Ved 2. gang / resjekking skal hunden da ikke være interessert i å løpe etter sau. 

«Sauerenhetsbeviset» har prinsipielt ingen tidsbegrensning – men spesielt unge hunder bør klart anbefales en ny sjekk ca 1 år etter første gangs prøve. Deretter anbefales det at du fornyer beviset annet hvert år, selv om dette ikke er påkrevd. Noen grunneiere/jaktprøve arrangører krever fornyede bevis annen hvert år allikevel. Ved fornyelse av bevis er det nok med en testing, om da hunden ikke skulle vise interesse.

Aversjonsdressur er åpen for alle raser,blandingshunder, også ikke-jakthunder – og bør være obligatorisk for alle som skal slippe sin hund i terreng hvor sau kan påtreffes. På denne måten kan vi nå målet med en «saueren» hund. Således er alle velkommen. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte hunderaser (eksempelvis polare spisshunder) oftest ikke vil respondere som vi ønsker på aversjonsdressuren og at disse ikke automatisk kan regne med å få utsted bevis – gjennomført aversjonsdressur til tross.

Det er viktig å presisere at det er hundeeiers ansvar å sikre at hunden ikke jager husdyr eller klovvilt. Et bevis på godkjent aversjonsdressur er ingen garanti – dessverre.

Hundens alder ved første gangs test må vurderes individuelt – helst bør aversjonsdressuren gjennomføres før første jaktsesong i område hvor beitedyr kan påtreffes – ved alder under 9 mndr skal instruktør vurdere hunden spesielt nøye før den tillates å gjennomføre aversjonsdressur.

De som ønsker ytterligere opplysninger knyttet til den praktiske utførelse av aversjonsdressuren kan finne dette ved å klikke på følgende lenke:  Informasjon_fra_NJFF_til_hundeeiere_om_aversjonsdressur_1.pdf

Årets aversjonsdressur hund-sau i Grenland gjennomføres hos saueeier Per Anders Tufte – parkering ved avkjøringen til Luksefjellveien 350 nord for Skien sentrum (blir skiltet)

Vi tar her sikte på følgende dager:

Vår 6 dager:

-          Torsdag 01 juni

-          Mandag 05 juni

-          Torsdag 08 juni

-          Torsdag 15 juni

-          Mandag 19 juni

-          Torsdag 22 juni

Høst 2 dager:

-          Torsdag 03 august

-          Torsdag 10 august

Som ved fjorårets aversjonsdressur ønsker vi også dette året å benytter oss av forhåndsbestilling av time via digitalt skjema.

Ved å klikke på følgende lenker kan du selv velge ledig dato og klokkeslett for deg/din hund – av praktiske grunner må vi operere med to separate påmeldingssskjema for aversjonsdressur –

henholdsvis mandager: Påmelding mandager

     henholdsvis torsdager: Påmelding torsdager

Oppgi her ditt navn – hundens navn, rase, alder, registerings nummer samt din mailadresse og i tillegg opplysninger om dette er første gangs test – evnt resjekk.

Ved første gangs test av din hund, bør du samtidig bestille time for den obligatoriske resjekken etter minst 14 dager

Fremmøte på forhåndsbestilt tidspunkt. Pris kr 350,- pr hund inkludert resjekk for medlemmer av TFK.

Kr 400,- pr hund inkludert resjekk for ikke-medlemmer Ta med registreringsbevis til hunden og eventuelt tidligere «sauebevis» Betaling via VIPPS til 86181

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien