DSC09973

Skal du på jakt, fuglehundtrening, apportprøving eller på jaktprøver, kreves det nå oftest at du har dokumentasjon på at hunden din er «saueren» – dvs at hunden ikke jager etter sau i terrenget.

Telemark Fuglehundklubb arrangerer aversjonsdressur hund-sau med godkjente instruktører.

Den første gangen må hundene testes 2 ganger med minst 14 dagers mellomrom for å få prøvebevis. Ved 2. gang / resjekking skal hunden da ikke være interessert i å løpe etter sau. 

«Sauerenhetsbeviset» har prinsipielt ingen tidsbegrensning – men spesielt unge hunder bør klart anbefales en ny sjekk 1 år etter første gangs prøve. Deretter anbefales det at du fornyer beviset annet hvert år, selv om dette ikke er påkrevd. Noen grunneiere/jaktprøve arrangører krever fornyede bevis annen hvert år allikevel. Ved fornyelse av bevis er det nok med en testing, om da hunden ikke skulle vise interesse.

Aversjonsdressur er åpen for alle raser,blandingshunder, også ikke-jakthunder – og bør være obligatorisk for alle som skal slippe sin hund i terreng hvor sau kan påtreffes. På denne måten kan vi nå målet med en «saueren» hund. Således er alle velkommen. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte hunderaser (eksempelvis polare spisshunder) oftest ikke vil respondere som vi ønsker på aversjonsdressuren og at disse ikke automatisk kan regne med å få utsted bevis – gjennomført aversjonsdressur til tross.

Det er viktig å presisere at det er hundeeiers ansvar å sikre at hunden ikke jager husdyr eller klovvilt. Et bevis på godkjent aversjonsdressur er ingen garanti – dessverre.

Hundens alder ved første gangs test må vurderes individuelt – helst bør aversjonsdressuren gjennomføre før første jaktsesong i område hvor beitedyr kan påtreffes – ved alder under 9 mndr skal instruktør vurdere hunden spesielt nøye før den tillates å gjennomføre aversjonsdressur.

De som ønsker ytterligere opplysninger knyttet til den praktiske utførelse av aversjonsdressuren kan finne dette ved å klikke på følgende lenke:  Informasjon_fra_NJFF_til_hundeeiere_om_aversjonsdressur_1.pdf

Årets aversjonsdressur hund-sau i Rauland arrangeres følgende lørdager:

           - Lørdag 03 juni

- Lørdag 10 juni

- Lørdag 24 juni

-Lørdag 05 august

-Lørdag 19 august  

                                                                                                                                                    Dette skjer hos saueeier Anja og Tony Borgersen Adresse: Totakvegen 680 3864 Rauland

Fremmøte alle dager kl 12.00 - ingen forhåndspåmelding. Pris kr 350,- pr hund inkludert resjekk for medlemmer av TFK. Kr 400,- pr hund inkludert resjekk for ikke-medlemmer.

Ta med registreringsbevis til hunden og tidligere «sauebevis» Betaling via VIPPS til 86181.

Ved behov for ytterligere informasjon kontakt styret i TFK via mail; styret.tfk@gmail.com                                         Alternativt Sven Kyrre Rørstad kyrre.rorstad@gmail.com 992 51 687

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien