Som vel de fleste medlemmer har registrert er det en pågående diskusjon mellom Fuglehund klubbenes Forbund (FKF) som representant for «fuglehundnorge» og offentlige myndigheter, knyttet til forskjellige aspekter rundt praksisen med utsetting av fasaner og rapphøns i norsk natur.             

For å få belyst hva aktuell forskning bidrar med av eksakt viten om denne praksis, har FKF ved sin lavlandskomite (LK) bestilt en rapport hos Institutt for Skog- og Utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet. Rapporten skal forsøke å evaluere kjente effekter på økosystemer, effekter på biodiversitet, dyrevelferd under oppdrett, avl, transport og utsetting, og risiko for dyrehelse og sykdommer ved import, avl, oppdrett og utsetting av disse fuglene i norsk natur.

Den endelige rapporten foreligger nå og kan leses ved å følge lenken til FKF`s hjemmeside: Rapport Høgskolen i Innlandet - utsetting av fasan og rapphøns i norsk natur

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien