Styret i TFK har mottatt henvendelser fra enkeltmedlemmer som har hatt negative opplevelser på lufteområdet Eriksrød i form av møte med dominante / aggressive hunder på området.

Vi finner det derfor riktig å minne om ordlyden i ordensreglene for lufteområdet – regler som er å finne på vår nettside og som også er å finne oppslått ved inngangspartiet til lufteområdet: «Hunder som har vist aggresjon i forhold til andre hunder / mennesker har ikke tilgang.»

Ellers ber vi om at alle viser tilbørlig hensyn til hverandre og andres hunder samt de omkringliggende naboer. Sistnevnte spesielt viktig nå i de kommende helligdager. Det presiseres også at bruk av lufteområdet er forbeholdt TFK-medlemmer med sine hunder.

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien