Generalforsamlingen skal ordinært avholdes innen utgangen av februar og er tidligere utsatt pga de gjeldende coronarestriksjonene. Endelig dato for utsatt GF er tirsdag 11.05.21 – som medlemmene er informert om innenfor tidsfristen 8 uker. De fortsatt strenge coronarestriksjonene så vel nasjonalt som de lokale-/regionale kapittel 5 restriksjonene i grenlandskommunene vanskeliggjør arrangement av GF med fysisk fremmøte. Selv om restriksjonene nå er i fred med å lettes, er det fortsatt usikkerhet knyttet til begrensningene knyttet til offentlige arrangementer og for å få en forutsigbarhet knyttet til GF-arrangementet, har styret i møte 20.04.21 besluttet at  

Generalforsamlingen i TFK 2021 arrangeres som et digitalt videomøte – med bruk av Zoom-applikasjonen tirdag 11.05.2021 kl 20.00.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsberetning

4. Regnskap i revidert stand med revisors beretning

5. Innkomne forslag

6. Årskontingent for neste år

7. Budsjett for neste år (2021)

8. Valg av styre

9. Valg av revisor

10. Valg av valgkomite

Alle TFK medlemmer som har innbetalt medlemskontingent for året 2021 har møte- og stemmerett.

Pga video-arrangementet kreves det skriftlig påmelding i form av mail til styret.tfk@gmail.com innen fredag 07.05.21. Ved påmelding bes det anført om den enkelte ønsker hjelp mtp installering av zoom-applikasjonen (som er tilgjengelig for gratis nedlastning via https://zoom.us <download) og evnt ytterligere informasjon om praktisk oppkobling til zoom-møte via PC eller smarttelefon.

For om mulig å kunne bidra for en best mulig teknisk avvikling av GF planlegges det et kort «prøvemøte» mandag 10.05 kl 20.00 – gi beskjed om evnt ønske om deltakelse på prøvemøte ved påmelding.

Styret håper at denne fremgangsmåten gjør det mulig for at flest mulige av TFK`s medlemmene kan delta på årets generalforsamling.

Årsrapport_2020_.pdf

Regnskap_TFK_2020.pdf

Revisjonsberetning_2020.pdf

Budsjett_2021.pdf

Forslag_fra_valgkomiteen_2021.pdf

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien