Generalforsamlingen (GF) i TFK skal etter våre vedtekter avholdes innen utgangen av februar hvert år. Årets GF var planlagt gjennomført på Aarnes Kafeteria tirsdag 16.02.2021. Informasjon om dette er presentert på TFK`s hjemmeside og Facebook-side innen fristen 8 uker før aktuell dato.

GF i form av fysisk fremmøte ansees urealistisk pga de aktuelle coronarestriksjonene.

Det foreligger da to realistiske alternativer for årets GF;

-          utsette GF

-          alternativt arrangere GF som et digitalt videomøte.

Styret anser at vi i den helt spesielle og ekstraordinære situasjonen har lovmessig dekning for begge alternativer.

Styret anser en utsettelse med forhåpentligvis arrangement (fysisk fremmøte alt videomøte) lagt til en ny dato i løpet av mai 2021 som det mest hensiktsmessige alternativet. Det eksisterende styret er innstilt på å kontinuere sin funksjon til valg kan avholdes.

Dette medfører også at de formelle tidsfristene for GF endres;

-          informasjon om nytt tidspunkt gis til medlemmene innen 8 uker før GF

-          forslag fra medlemmene til behandling på GF må fremmes til styret min. 4 uker før GF

-          forslag på kandidater til valgene skal stiles til valgkomiteen 4 uker før GP

-          innkalling/informasjon med  dagsorden – med detaljer om sted tid – med offentliggjøring av årsrapport + regnskap m revisjonsberettning + budsjett + valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres 2 uker før aktuell dato (hjemmeside/Facebook)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien