Nyheter
Vintertrening TFK A960x540
 
Som alle TFK-medlemmer bør ha registrert, har det i den norske folkeopinionen nå i lengre tid vært et sterkt og økende fokus på generell dyrevelferd.

Dette gjelder så vel forhold knyttet til det jaktbare viltet samt også forhold som knytter seg aktiviteter med våre stående fuglehunder.


Et slikt dyrevelferdsmessig fokus ønskes velkomment av alle oss i det organiserte fuglehundmiljøet og vi mener at fellesmålet om å sikre god generell dyrevelferd, best oppnås gjennom våre organiserte aktiviteter fra distriktsklubber som TFK via raseklubber samt i paraplyorganisasjonene Norsk Kennel Klubb - NKK og Fuglehundklubbenes Forbund - FKF


Dessverre har det parallelt med overstående også over lengre tid blitt fremmet diverse påstander om det motsatte – dvs at den organiserte fuglehund aktiviteten ikke sikrer den nødvendige dyrevelferden. Påstandene retter seg dels mot enkeltpersoner samt også tillitsvalgte i nevnte organisasjoner og baserer seg etter vårt syn i stor grad på udokumenterte, feilaktige og dels falske anklager.


Strategien fra det organiserte fuglehundmiljøet for å imøtegå slik kritikk, er at vi ønsker å fremstå med full åpenhet og med stolthet og ærlighet vise frem et godt og positivt miljø for generelt hundehold med våre stående fuglehunder.
Som et utgangspunkt for denne strategien har NKK og FKF bitt enige om en felles uttalelse knyttet til dette. Uttalelsen er publisert på organisasjonenes web-sider 20.03.2024 etter et felles møte med FKF`s medlemsklubber og tillitsvalgte.

Uttalelsen presiserer at organisert aktivitet med hund sikrer god dyrevelferd og kan leses ved å åpne følgende lenker til en i utgangspunktet likelydende tekst men med noe ulike tillegg, på henholdsvis NKK`s og FKF`s hjemmesider:

Uttalelse - NKK

Uttalelse - FKF

Nevte tilleggsinformasjon kan leses på de to nettsidene - men kan også åpnes separat via følgende lenker:

Jakt med fuglehund - NKK

Hvorfor jakter vi med fuglehund ? - FKF 

Jaktprøver skal sikre gode stående fuglehunder - FKF

Fuglehunden er skapt for jobben - FKF

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien