Nyheter

Tidligere fellstrening 2022 A960x540

 
Jørn Paulsen fikk som fortjent tildelt æresmedlemskap TFK på GF 2024 denne helgen. Begrunnelsen kan du lese under.

Begrunnelse: I henhold til klubbens lover sender vi forslag på nytt æresmedlem gjennom styret til generalforsamlingen 27.02.2024.

Vi ønsker å forslå styremedlem og sekretær Jørn Paulsen som æresmedlem i Telemark Fuglehundklubb da han i særlig grad har markert seg på en utmerket måte i forhold klubbens virke.

Jørn har vært medlem i TFK siden 80-tallet og vært et svært aktivt medlem over lang tid, blant annet som instruktør på dressurkurs, prøveleder og medlem og sekretær i styret i nedre avdeling.

Etter at de tre avdelingene i TFK ble slått sammen har Jørn sittet i rollen som sekretær i styret, et verv som krever mye og kontinuerlig arbeid. Men Jørn har i tillegg, gjennom alle år, tatt ansvar og vært en pådriver i aktiviteter langt utover det en kan kreve av en styresekretær. Her har oppgavene bestått av organisering av de fleste av TFKs aktiviteter og være tilgjengelig for medlemmer ved spørsmål til enhver tid, og oppfølging av disse.

Han har også gjennom alle år påpasselig fulgt opp kommunikasjon og informasjonsutveksling med sentrale deler av «Hunde-Norge». Vi mener disse oppgavene har blitt løst på en særdeles utmerket måte.

Slik vi kjenner Jørn fra arbeid i og utenfor styret, er han en stor pådriver for saklighet i diskusjoner og har et genuint ønske om å drive klubben fremover. Et godt eksempel på dette er arbeidet som er gjort i bruk av ny teknologi i klubbens regi, og måten man henter inn ny informasjon fra klubbens medlemmer om våre aktiviteter. Dette bidrar til å bringe klubben fremover og gir et godt faktagrunnlag for beslutninger i styret.

Sekretær er en sentral rolle i klubben, men ofte ikke så synlig og det er nok mange av klubbens medlemmer som vil bli overrasket over den formidable innsatsen og arbeidsmengden som er lagt ned av Jørn i alle år.

Vi ønsker at styret bringer forslaget om æresmedlemskap i TFK for Jørn Paulsen til behandling på generalforsamlingen. Dette begrunnes med Jørns, rolige atferd, store bidrag til klubbens drift over tid og som pådriver til utvikling av klubben i en positiv retning.

Karl Andre Evensen og Trond Sem

GF og styre gratulerer!

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien