Nyheter

Thomas Jensen A960x540

 Det var med stor sorg vi i Telemark Fuglehundklubb 16. april mottok det tunge budskapet om at Thomas Jensen hadde gått bort.

Vi - hans kamerater måtte med dette innse at den alltid optimistiske friluftsmannen, jegeren, skytteren og hundemannen
måtte gi tapt for alvorlig sykdom. Våre tanker går til hans nære familie!


Thomas hadde i sin oppvekst på en stor gård på Fyn i Danmark, fått jakt og hund inn nær sagt med morsmelken.
Det var derfor naturlig at han fikk sentrale oppgaver i lokale foreninger innen jakt – fiske - friluftsliv og organisert fuglehundesport.


Thomas har svært lang fartstid i Telemark Fuglehundklubb, og har i flere ti år gjort en betydelig innsats for klubben,
noe han i 1996 i forbindelse med foreningens 50 års jubileum, også fikk erkjennelse for ved å bli tildelt foreningens gullmerke!


I tillegg til å inneha styreverv som nestleder i TFK-nedre avdeling på 90-tallet, var han også i en årrekke sentral i klubbens
utstillingskomite, og bidro i betydelig grad ved organiseringen av «Telemarkutstilling» hvor TFK var deltakende arrangør.
Som autorisert aversjonsdressør hund-sau kunne han i en årrekke bidra i denne viktige aktiviteten for TFK.
Ved siden av praktisk jakt med stående fuglehund var Thomas også en fremragende konkurranseskytter, med en rekke gode resultater
på leirduebaner i vårt område. I den lokale foreningen Skien JFF var han i en årrekke formann i foreningens leirdueutvalg og
sentral i aktivitetene på foreningens bane, «Veidebu».
Som en naturlig følge av hans egenskaper som skytter var det en selvfølge at Thomas bidro som skytter på TFKs prøver på Rjukan og Møsvannstraktene, i den tiden hvor VK-finaler med CACIT skulle avgjøres med felling.


Som hundemann hadde han praktisk erfaring med Vorsteher-hund og i de siste år med irsk-setter Iben. Vi som kjente Thomas godt var imidlertid
ikke i tvil om hans store forkjærlighet for engelsetteren – hvor han gjennom en årrekke hadde flere individer. I denne sammenhengen kommer vi
ikke utenom å nevne hans ES Bonnie. Mange var de historiene som illustrerte Bonnies kvaliteter som praktisk jakthund og Thomas sine evner som jeger og skytter.
Som ansatt i Norsk Hydro var det også naturlig at Thomas deltok i Norsk Hydros Fuglehundklubb og deres mangeårige uhøytidelige «hydromesterskap» for stående fuglehund. Med sin ES Bonnie kunne Thomas også smykke seg med tittelen «Hydromester»


Vi som har deltatt på fuglehundtrening og jakt med Thomas gjennom en årrekke må også trekke frem hans store interesse for - og evne til -
å servere de mest utsøkte matretter. Vi – hans kamerater må bare vedgå at vi ble bortskjemte - med Thomas var alt innen matveien i sin skjønneste orden!


På vegne av alle oss i Telemark Fuglehundklubb, takker vi deg hjerteligst for en betydelig innsats gjennom en lang rekke ti-år,
og for godt kameratskap.
Vi lyser fred over Thomas Jensens minne!


Jørn Paulsen sekretær Telemark Fuglehundklubb.

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien