Nyheter

GL A960x540

 
Det var en trist beskjed å få 1 april 24, om at vårt kjære medlem Gunulf Lisland hadde gått bort. Våre tanker går til nærmeste familie.

Gunnulf var frem til han døde det medlemmet som hadde lengst fartstid i Telemark Fuglehundklubb. Gunnulf var trofast til klubben,
kom alltid med gode velmente råd og innspill.

Gunnulf var jo alltid oppdatert med det som hendte i områdene rundt Rjukan og Møsvatn. Han hadde jo sin kamerat gjeng på Rjukan, alle de gamle som han sa. Det var storheter i fuglehund miljøet den gang.
Da undertegnende startet med å arrangere jaktprøver i TFK på slutten av nitti tallet (1999), den gang var det dommermøter kvelden før.
Og når en da hadde invitert Gunnulf som dommer skal jeg si kvelden ble artig, da kom alle historiene fra jakt, treningsturer og ikke
minst om «originalene» på Rjukan. Og den gang var det «påbudt» med sekretariat dram i prøvekassa. Ja, da kom historiene med Gunnulf
i førersete på rams. Det var alltid latter med i bilde når Gunnulf var tilstede.
Gunnulf var en konkurranse mann, likte det. Han markerte seg med pointeren Vestfjorddalen’ Jim som kom fra
hans gode kamerat Jan Hagalia på Rjukan, når de to var sammen da ble det liv. Gunnulf hadde et aktivt liv i flere foreninger og klubber.
Han var GULLMERKE mann i Norsk Gordonsetter klubb, der var han også var leder 1999-2001. TFK`s gullmerke fikk han også i 2006.
Tusen takk for oppgavene du utførte, alle gode historier og råd gjennom mange år i TFK og hundemiljøet. Svært mange vil savne deg!
Vi lyser fred over ditt minne!
Leder Telemark Fuglehundklubb
Sven-Tore Kittilsen

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien