Nyheter

KM høyfjell 1 A960x540

 
Generalforsamlingen (GF) i TFK skal ordinært avholdes innen utgangen av februar, og dato for årets GF er fastsatt til tirsdag 27.02.2024.

Generalforsamlingen gjennomføres som et kombinert fysisk møte / videomøte (teams) i konferanselokalene på Aarnes Kafeteria kl. 18.00. Adresse: Strannavegen 302, 3810 Gvarv.

TFK-medlemmer som ønsker å delta via video-oppkobling / TEAMS må sende påmelding i form av mail til styret.tfk@gmail.com innen tirsdag 20.02.2024 – og vil før møte få tilsendt lenke til oppkobling.

Alle TFK medlemmer som har innbetalt medlemskontingent for året GF avholdes, har møte- og stemmerett og det trengs ingen forhåndspåmelding til det fysiske møtet.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsberetning 2023

4. Regnskap i revidert stand med revisors beretning

5. Innkomne forslag

6. Årskontingent for neste år

7. Budsjett for neste år (2024)

8. Valg av styre

9. Valg av revisor

10. Valg av valgkomite

Styret i TFK

Årsberetning 2023

Regnskap 2023

Revisjonsberetning 2023

Budsjett 2024

Valgkomiteens innstilling 2024

 

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien