Nyheter

Aversjonsdressur Skien 2 A960x540

Skal du på jakt, fuglehundtrening, apportprøving eller på jaktprøver, kreves det nå oftest at du har dokumentasjon på at hunden din er «saueren» – dvs at hunden ikke jager etter sau i terrenget.

Telemark Fuglehundklubb arrangerer aversjonsdressur hund-sau med godkjente instruktører.

Den første gangen må hundene testes 2 ganger med minst 14 dagers mellomrom for å få prøvebevis. Ved 2. gang / resjekking skal hunden da ikke være interessert i å løpe etter sau.
«Sauerenhetsbeviset» har prinsipielt ingen tidsbegrensning – men spesielt unge hunder bør klart anbefales en ny sjekk ca 1 år etter første gangs prøve. Deretter anbefales det at du fornyer beviset annet hvert år, selv om dette ikke er påkrevd. Noen grunneiere/jaktprøve arrangører krever fornyede bevis annen hvert år allikevel. Ved fornyelse av bevis er det nok med en testing, om da hunden ikke skulle vise interesse.
Aversjonsdressur er åpen for alle raser,blandingshunder, også ikke-jakthunder – og bør være obligatorisk for alle som skal slippe sin hund i terreng hvor sau kan påtreffes.
På denne måten kan vi nå målet med en «saueren» hund. Således er alle velkommen. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte hunderaser (eksempelvis polare spisshunder) oftest ikke vil respondere som vi ønsker på aversjonsdressuren og at disse ikke automatisk kan regne med å få utsted bevis – gjennomført aversjonsdressur til tross.

Det er viktig å presisere at det er hundeeiers ansvar å sikre at hunden ikke jager husdyr eller klovvilt. Et bevis på godkjent aversjonsdressur er ingen garanti – dessverre !

Hundens alder ved første gangs test må vurderes individuelt – helst bør aversjonsdressuren gjennomføres før første jaktsesong i område hvor beitedyr kan påtreffes – ved alder under 9 mndr skal instruktør vurdere hunden spesielt nøye før den tillates å gjennomføre aversjonsdressur.
De som ønsker ytterligere opplysninger knyttet til den praktiske utførelse av aversjonsdressuren kan finne dette ved å klikke på følgende lenke:Informasjon til hundeeiere om aversjonsdressur

Årets aversjonsdressur hund-sau i Grenland gjennomføres hos saueeier Per Anders Tufte – parkering ved avkjøringen til Luksefjellveien 350 nord for Skien sentrum (blir skiltet)

Vi tar her sikte på følgende dager:
Vår 6 dager:
• Torsdag 30.05
• Mandag 03.06
• Torsdag 06.06    avlyst
• Torsdag 13.06    avlyst 
• Mandag 17.06
• Torsdag 20.06


Høst 2 dager:
• Torsdag 01.08
• Torsdag 08.08

Som ved fjorårets aversjonsdressur ønsker vi også dette året å benytter oss av forhåndsbestilling av time via digitalt skjema.
Ved å klikke på følgende lenker kan du selv velge ledig dato og klokkeslett for deg/din hund – av praktiske grunner må vi operere med to separate påmeldingssskjema for aversjonsdressur –
henholdsvis mandager: Timereservasjon mandager
henholdsvis torsdager: Timereservasjon torsdager

Oppgi her ditt navn – hundens navn, rase, alder, registerings nummer samt din mailadresse og i tillegg opplysninger om dette er første gangs test – evnt resjekk.
Ved første gangs test av din hund, bør du samtidig bestille time for den obligatoriske resjekken etter minst 14 dager
Fremmøte på forhåndsbestilt tidspunkt. Pris kr 350,- pr hund inkludert resjekk for medlemmer av TFK.
Kr 400,- pr hund inkludert resjekk for ikke-medlemmer. Ta med registreringsbevis til hunden og eventuelt tidligere «sauebevis» Betaling via VIPPS til 86181

Merk: Av hensyn til antall påmeldte de forskjellige dager samt tilgang til instruktører – kan det bli aktuelt å slå sammen enkelte dager og at timebestillingene dermed kan endres – berørte vil i slike tilfelle naturligvis bli informerte om slike endringer.

Ved bestilling av time vil du få en tilbakmelding pr mail om timereservarsjonen  - om dette uteblir vennligst sjekk spam-/søppel-mappen på din mobil eller PC.

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien