Lufte - dressurområdet

TFK-styret har i leng tid erfart at arrangementer hvor medlemmene kan delta med sine hunder i forskjellige sammenhenger har hatt stor oppsluttning. Ønske om å etablere lufte-/dressurområder har derfor etterhvert fått høy prioritet. Høsten 2020 ble TFK`s første  lufte-/trenings-/dressurområde på Eriksrød nord for Skien sentrum etablert etter stor dugnadsinnsats fra foreningens medlemmer. Det dreier seg om et område på ca 16,5 mål til bruk under fremtidige dressurkurs samt til lufting, fysisk- og sosial trening m.m. for våre medlemmer med deres hunder. Området befinner seg direkte på østsiden av Luksefjellveien ca midt mellom avkjøringen til Grenland Golfklubb på Jønnevald og Modammen - avkjøring fra hovedveien (til høyre i retning fra Skien sentrum) svarende til Luksefjellveien 750 - se kartskisse under.

Etterhvert har det også lykkes lokale entusiaster i medlemsmassen på Notodden å få etablert et tilsvarende lufte- og treningsområde på Notodden. Det dreier seg også her om et ca 15 mål stort område som kunne taes i bruk juni 2023 etter en omfattende dugnadsinnsats også her. Området på Notodden er beliggende på Vestsida ca 1 km sydover fra Ylikrysset og ca 10 min kjøring fra Notodden sentrum. Området ligger inntil Søndre Vestsidaveg og strekker seg ned til Heddøla.

Ordensregler for begge områdene er i all hovedsak liklydende og refereres under og er også  satt opp som plakat ved inngangen til områdene.

Styret håper områdene kan benyttes av foreningens medlemmer for positive aktiviteter for hund med eier.

Følgende ordensregler gjelder for bruk av områdene:

 • Brukere må være medlemmer av Telemark Fuglehundklubb
 • Det må vises hensyn til naboer – spesielt unngå sjenerende støy som vedvarende bjeffing og liknende
 • Bruk av startpistol er ikke tillatt
 • Bruk av området begrenses til tidsrommet 08.00 - 22.00
 • Av hensyn til naboer og andre bes det om at man på lørdag og søndager samt andre helligdager ikke benytter området før kl 10.00 på formiddagen.
 • Hunder som mistenkes å ha smittsom sykdom eller har vist aggresjon i forhold til andre hunder/mennesker har ikke tilgang.
 • Brukere må ta hensyn til hverandre og hverandres hunder
 • Vær spesielt aktsom om tispe med løpetid skal luftes på området
 • Bruk av området skjer på eget ansvar og hundeeier er selv ansvarlig for skader på egen hund – andre hunder - mennesker og annet under bruk av området jfr Hundelovens paragraf 27
 • Rydd opp eget søppel og så lang det er mulig ta opp hundens ekskrementer
 • Vær nøye med å lukke port ved inn- og utgang til området
 • Bruk av området kan begrenses ved evnt planlagte klubbaktiviteter som dressurkurs og liknende – se TFK’s nettside
 • Området på Eriksrød vil gjennom vinterhalvåret i perioden med skiføre/løypekjøring. kunne bli stengt for aktivitet pga at grindene inn- og ut av området må demonteres pga organisert løypekjøring gjennom området – dette vil det også informeres om på TFK`s nettsider.

Ved ytterligere spørsmål om praktisk bruk av området kan styret i TFK kontaktes – se hjemmeside.

Styret ønsker velkommen til hyggelig og positiv bruk av områdene for alle medlemmer i TFK med hunder !

Kart lufteområde 2

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien