Aktivitetsplan for TFK

 

Årshjul 2024

 

Et "årshjul" for TFK er en oversikt over aktiviteter og evnt frister til bruk for såvel medlemmer i TFK samt styrerepresentanter.

Årshjulet har den fordel at det kan gi et raskt overblikk over totalaktiviteten gjennom året - men også klare svakheter idet det er vansklig å få definert inn alle aktiviterer med eksakte datoer for gjennomføring. Spesielt gjelder dette avvikling av medlemsmøter med detaljer over tema - foredragsholdere m.m....

En mer detaljert kronologisk oversikt over alle planlagte aktiviteter i TFK inkludert medlemsmøter arbeider styret med og denne vil etterhvert foreligge på denne siden. Foreløpig publiseres årshjulet som en oversikt med overnevnte reservasjoner.

 

Generalforsamling 2024 avholdes tirsdag 27. februar

TFK-styret har besluttet at generalforsamlingen skal avholdes tirsdag 27. februar kl 18.00 på Aarnes Kafeteria på Gvarv.
Generalforsamlingen i TFK skal etter foreningens lover avholdes innen utgangen av februar, og den aktuelle datoen skal
gjøres kjent for medlemmene med en minimumsfrist på 8 uker.
Ytterligere informasjon med de lovpålagte bakgrunn-dokumenter skal gjøres kjent for medlemmene innen 2 uker før denne dato.

Av andre tidsfrister knyttet opp mot generalforsamlingen gjelder følgende:

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være styret i hende innen 4 uker før aktuell dato for GF.
Forslag til kandidater til valgene, skal være valgkomiteen i hende innen 4 uker før dato for GF.

 

Instruksjonssamling/"føring av hund i fjellet" 02 - 04.02.2024                                                                                                                 

Dessverre avlyst pga værforholdene i fjellet.

 

Vinter 1 m CACIT 23 - 25.02.2024

Prøveleder Per G Zakariassen. Påmeldingsfrist 11.02.2024. Detaljer samt web-påmelding via NKK`s web-sidere

 

Vinter 2 15 - 17.03.2024

Prøveleder Jon Kristen Bosvik. Påmeldingsdfrist 03.03.2024 Detaljer samt web-påmelding via NKK`s web-sider.

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien