Aktivitetsplan for TFK

 

Årshjul 2024

 

Et "årshjul" for TFK er en oversikt over aktiviteter og evnt frister til bruk for såvel medlemmer i TFK samt styrerepresentanter.

Årshjulet har den fordel at det kan gi et raskt overblikk over totalaktiviteten gjennom året - men også klare svakheter idet det er vansklig å få definert inn alle aktiviterer med eksakte datoer for gjennomføring. Spesielt gjelder dette avvikling av medlemsmøter med detaljer over tema - foredragsholdere m.m....

En mer detaljert kronologisk oversikt over alle planlagte aktiviteter i TFK inkludert medlemsmøter arbeider styret med og denne vil etterhvert foreligge på denne siden. Foreløpig publiseres årshjulet som en oversikt med overnevnte reservasjoner.

 

Generalforsamling 2024 avholdes tirsdag 27. februar

TFK-styret har besluttet at generalforsamlingen skal avholdes tirsdag 27. februar kl 18.00 på Aarnes Kafeteria på Gvarv.
Generalforsamlingen i TFK skal etter foreningens lover avholdes innen utgangen av februar, og den aktuelle datoen skal
gjøres kjent for medlemmene med en minimumsfrist på 8 uker.
Ytterligere informasjon med de lovpålagte bakgrunn-dokumenter skal gjøres kjent for medlemmene innen 2 uker før denne dato.

Av andre tidsfrister knyttet opp mot generalforsamlingen gjelder følgende:

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være styret i hende innen 4 uker før aktuell dato for GF.
Forslag til kandidater til valgene, skal være valgkomiteen i hende innen 4 uker før dato for GF.

 

Instruksjonssamling/"føring av hund i fjellet" 02 - 04.02.2024                                                                                                                 

Dessverre avlyst pga værforholdene i fjellet.

 

Vinter 1 m CACIT 23 - 25.02.2024

Prøveleder Per G Zakariassen. Påmeldingsfrist 11.02.2024. Detaljer samt web-påmelding via NKK`s web-sidere

 

Felles- / instruksjonstrening på Skinnarbuterrenget lørdag 09 og søndag 10 mars

Se nyhetssiden vedr ytterligere info

  

Vinter 2 15 - 17.03.2024

Prøveleder Jon Kristen Bosvik. Påmeldingsdfrist 03.03.2024 Detaljer samt web-påmelding via NKK`s web-sider.

 

Dressurkurs Grenland og Notodden 2024

Starter med felles teorikveld på Aarnes kafeteria Gvarv tirsdag 23.04 kl 18.00 - fortsetter med praktiske dressurkvelder på lufteområdet Nottoden fom torsdag 26.04 samt lufteområdet Eriksrød Skien fom tirsdag 30.04 Se forøvrig ytterligere info på nyhetsiden

 

Grill og leidueskyting Ballestadhugstet onsdag 01 mai

Se ytterligere info på nyhetssiden

 

Ringtreningskurs Stevneplassen Skien torsdag 02 mai kl 18.00

Forberelse til Telemarkutstillingen samme sted søndag 05 mai. Se ytterligere info på nyhetssiden.

 

Søknadsfrist for treningskort på Skinnarbuterrenget for kommende sesong 2024-2025 er 31 mai 2024 - søknad til styret.tfk@gmail.com

Supplerende opplysninger på nyhetssiden

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien