Som kjent ble det innført forskrift om ekstraordinær båndtvang i Tinn kommune gjeldende fra 25.01.2023. Bakgrunnen var å skåne viltet i forbindelse med ekstraordinære snøforhold i kommunen. I praksis medførte dette at all mulighet for trening på Skinnarbuterrenget for TFK-medlemmer med gyldig treningskort bortfalt fra denne dato.

TFK-styret er i brev fra Tinn kommune datert 16.02.2023 informert om følgende vedtak om endring i forskriften om ekstraordinær båndtvang for hund i Tinn kommune: «Det fastsettes utvidet båndtvang for hunder i Tinn kommune for å beskytte viltet i alle deler av kommunen opp til 900 m over havet»

Endring i forskriften trer i kraft fra 17 februar 2023 og gjelder inntil videre – men ikke lengre enn til 01april 2023 da ordinær båndtvang for hund inntrer. Forskriften kan også endres om forholdende påny forandrer seg ugunstig for viltet.

Skinnarbuterrenget er høydemessig plassert over den nevnte 900 m`s grense og dette betyr i praksis at TFK medlemmer med gyldig treningskort kan gjenoppta trening med hund i Skinnarbuterrenget etter de regler som fremgår av treningskortet fom 17 februar 2023. I tillegg vil man ved vinterprøve 1 og 2 kunne benytte Skinnarbuterrenget som prøveterreng.

TFK-styret gjør imidlertid oppmerksom på at alle TFK-medlemmer som ferdes i terrenget oppfordres på det sterkeste til å opptre svært varsomme – om direkte kontakt med klovvilt som rein, elg, hjort eller rådyr eller registering av ferske spor etter sådanne, skal treningsaktiviteten avbrytes slik at viltet ikke utsettes for ekstrabelastninger fra hund eller fører i denne for viltet fortsatt krevende tiden !

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien