Fokus på dyrevelferd og dyreetikk er heldigvis stort og økende i Norge. Dette er også viktig for alle som arrangerer og deltar i organisert hundesport. I denne sammenheng er det i regi av Landbruks- og Matdepartementet utarbeidet en ny «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser». Denne bør ha interesse også for deltakere i TFK`s mange arrangementer. Hovedpunktene i forskriften refereres her i form av en sjekkliste for dyrevelferdskontrollør utarbeidet av NKK.

NKK logo

SJEKKLISTE FOR DYREVELFERDSKONTROLLØR

Til bruk ved konkurranser, utstillinger og prøver

Dyr som trenes til og brukes i konkurranser, skal behandles og beskyttes mot unødvendige belastninger i forbindelse med aktiviteten. Ansvaret hviler først og fremst på de som trener dyret og deltar med dyret i konkurranser. Likevel må arrangører av ulike konkurranser for dyr også bidra til god velferd av konkurransedyrene. Dette er nå regulert i forskrift, gjeldene fra 01.07.21

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser - Lovdata

NKK vil innarbeide kravene som kommer frem av konkurransedyrforskriften i de ulike regelverk som regulerer de ulike konkurranseformene som er underlagt NKK. Det forutsettes at arrangør er godt kjent med reglementet til konkurransen, og de dyrevelferdsbestemmelser som der gjelder.

Arrangør av konkurransen må heretter utpeke en dyrevelferdskontrollør som skal bidra til at arrangøren håndhever reglementet for konkurransen og sikrer at konkurransedyrforskriften blir fulgt.

NKK har tenkt at rollen som Dyrevelferdskontrollør legges til leder av konkurransen, men arrangør kan oppnevne egen person eventuelt flere ved store arrangementer.

Ifølge forskriften skal Dyrevelferdskontrolløren dokumentere virksomheten skriftlig.

NKK har utarbeidet en sjekkliste som kan fylles ut for hver konkurranse. Bruk av denne vil sikre skriftlig dokumentasjon av vurderinger, hensyn og tiltak dyrevelferdskontrolløren har gjort.

Konkurranseform:

Arrangør:

Sted:

Tid:

Oppnevnt Dyrevelferdskontrollør:

Følgende regelverk regulerer konkurransen:

I det angitte regelverket fremkommer det hvilke krav som stilles til hund, også når det gjelder dyrevelferd. Forutsettes at arrangør er godt kjent med disse forholdene.

Arrangør har foretatt følgende tiltak med hensyn til dyrevelferd:

Før konkurransen:

Under konkurransen:

Arrangør har gjort følgende vurdering av konkurranseområde:

Arrangør anser følgende hensyn til dyrevelferden som årsak for avlysning av konkurransen:

Sjekk av vaksinasjonskort:

Sjekk av id:

Behov for førstehjelp under konkurransen er sikret ved:

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien