Zoom GF

TFK avviklet generalforsamlingen GF som en digital videokonferanse via Zoom-applikasjonen tirsdag 11.05.2021. 24 medlemmer var til stede og GF ble gjennomført i henhold til dagsorden uten tilsynelatende store tekniske vansker.

Protokoll fra GF finnes på TFK hjemmeside under fanen «Om TFK – styret i TFK og styrets arbeid -årsmøtereferater»

I tillegg til Protokollen refereres følgende saker som etter den formelle GF ble drøftet med de tilstedeværende medlemmene:

Vinner av Televasen og Årets TFK-hunder 2020 – disse er tidligere presentert på TFK`s hjemmeside samt i årboken 2020:

Vinner av Televasen 2020 samt årets TFK hund i klasse UK:

ES Rondefjellets Troy E/F Lars-Petter Hansen

Årets TFK hund klasse AK:

IS Løvdalskaret’s ia Millicent E/F: Torleif Nordskog

Årets TFK hund klasse VK:

P Storskartind’s Ross E/F Terje Hessevik

Under en ordinær GF med fysisk fremmøte ville alle disse blitt presentert og tildelt sine respektive premier – styret håper at en tilsvarende premieutdeling bør kunne gjennomføres i forbindelse med Høstprøve 1 Rjukan.

Jubileumsarrangement TFK 75 år Som kjent er det i 2021 75 år siden stiftelsen av TFK. Styret håper at et Jubileumsarrangement kan være mulig å planlegge og gjennomføre i løpet av høst 2021 – helst i tilslutning til en av de planlagte jaktprøver Rjukan.

Etablering av lufte-trenings-dressurområde Eriksrød i Skien. Etablering av området på Eriksrød i Skien gjennom høst-vinter 2020-21 er grundig redegjort for i styrets årsrapport – på TFK`s hjemmeside samt i foreningens årbok 2020. De kommentarer som fremkommer i tilslutning til og i etterkant av GF, med relasjon til det nyetablerte TFK-tilbudet, er fra medlemmenes side bare positive. Det informeres parallelt etter GF også om planer for å etablere en «gapahuk» på området som et sosialt samlingspunkt. Det fremkommer ingen negative kommentarer fra deltakende medlemmer relatert til disse planene – som styret oppfatter å ha tilslutning fra medlemmene om å gå videre med.

Styret TFK

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien