TFK håper at de planlagte vinterprøvene høyfjell på Rjukan kan gjennomføres som planlagt:

-          Vinter 1 05 -07 mars – prøveleder P G Zakariassen

-          Vinter 2 19- 21 mars – prøveleder Janne Karlsen.

FKF har i mail fra 31.01.2021 informert alle sine medlemsklubber om en oppdatert risikovurdering / veileder knyttet til covid-19-situasjonen datert 31.01.2021 til bruk ved kommende prøvearrangementer – disse medfører en rekke nye innskjerpinger som så vel prøvelederne og prøvedeltakerne må sette seg inn i – spesielt presiseres det restriksjoner knyttet til deltakere og  dommere bosatt i det som av helsemyndighetene defineres som røde kommuner - deltakere og dommere fra kommuner som er røde på dato for prøven tillates ikke å møte/delta.

FKF har i en oppdatering publisert på deres hjemmeside 10.02.2021 presisert begrepsbruken knyttet til røde kommuner. Som hjelp vil FKF  fom tordag 11.02 og påfølgende torsdager publisere oversikt over kommuner hvor det foreløpig ikke kan arrangers prøver og der bosatte personer ikke tillates som dommere eller deltakere på prøver.

Forøvrig viderefører veilederen tidligere smitteverntiltak som bør være kjent fra tidligere prøvearrangementer i 2020.

Klikk her for tilgang til FKF`s oppdaterte risiko-/smitteveileder