TFKs innsats på NKK-utstillingen i Bø har i mange år vært den største dugnaden i klubbens regi, og har vært en god inntektskilde. Utstillingen i 2021 er under planlegging, denne vil kun gå over to dager lørdag 20. og søndag 21. februar. Situasjonen nå pga coronapandemien, gjør at det  er mye som er uavklart rundt gjennomføring av utstillingen, men det det vil klart være restriksjoner og endringer i forhold til tidligere år. Vi håper at utstillingen kan gjennomføres, og at dette gjøres på en forsvarlig måte.

For TFK sin del betyr dette at vi trenger frivillige til dugnad:

Fredag 19.02, ettermiddag, rigg

Lørdag 20.02, parkering, vakter, skrivere

Søndag 21.02, parkering, vakter, skrivere

Søndag 21.02 ettermiddag nedrigg

Har du mulighet å bidra, sett av denne helgen. Det vil komme mer informasjon så snart vi vet noe mer rundt utstillingen.

Henvendelser om mulighet for dugnadsinnsats er svært velkommen og rettes til        

 

Rigg, parkering og vakter tar kontakt på  :styret.tfk@gmail.com

Skrivere til Janne : jhtkarlsen@gmail.com/ tlf 90272704

 

Karl A Evensen 99460957

Svein Borgen 90041700