Hundesykdommen høst 2019 og den pågående coronapandemien har hatt stor innvirkning på avvikling av fuglehundprøver. Hunder som har kvalifisert seg til VK-deltakelse med en 1 AK må i løpet av det året man oppnår sin 1 AK eller innen de to påfølgende år oppnå premiering i VK eller en ny 1 AK for fortsatt å være kvalifisert til VK-deltakelse.

De ekstraordinære forhold har gjort kvalifiseringsmulighetene begrenset og FKF har i søknad rettet til NKK's jakthundkomite 10.12.2020 søkt om dispensasjon fra denne kvalifiseringsregelen - denne søknad er innvilget med det resultat at kvalifiseringsperioden for hunder kvalifisert i VK i 2018 forlenges til 01.05.2021

Søknad_NJK_utvidet_VK-billett_med_vedatk_fra_NJK.pdf