Valgkomiteen for TFK har startet arbeidet med å sammensette styret for de to neste årene. Flere sittende medlemmer har sagt ja til gjenvalg.

Følgende er på valg:Leder, nestleder, kasserer, 3 styremedlemmer, 2 vara styremedlemmer, revisor, vara revisor,1 medlem valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker å lufte med medlemmene om deres mening.

Vi har satt svarfrist til 15.01.2021 og send mail/SMS til:

Stein Helge Østerli T: 90735902 M: shosterli@gmail.com

Arne Abel Lunde     T: 97744245 M: abllunde@gmail.com

Halvor Ramtoft         T: 99258400 M: hramtoft@online.no