Styret informerer med dette om at dato for klubbens generalforsamlingen 2021 er fastsatt til  tirsdag 16.februar 2021.

Pga den aktuelle pandemisituasjonen er detaljene knyttet til avviklingen av generalforsamlingen ennå noe usikre/uavklarte. En detaljert innkalling til generforsamlingen vil bli publisert på vår internettside minimum 2 uker før aktuell dato.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til behandling på generalforsamlingen må sende dette til styret med en tidsfrist på 4 uker før dato for generalforsamlingen.