Lufteområde 4      Lufteområde 3

Kart lufteområde 2

TFK-styret har gjennom høst 2020 etablert et inngjerdet lufte-/trenings-/dressurområde på Eriksrød nord for Skien sentrum.

Her har vi fått stilt et område på ca 16,5 mål til bruk under fremtidige dressurkurs samt til lufting, fysisk- og sosial trening m.m. for våre medlemmer med deres hunder.

Området befinner seg direkte på østsiden av Luksefjellveien ca midt mellom avkjøringen til Grenland Golfklubb på Jønnevald og Modammen - avkjøring fra hovedveien (til høyre i retning fra Skien sentrum) svarende til Luksefjellveien 750.

Styret håper området kan benyttes av foreningens medlemmer for positive aktiviteter for hund med eier.

Hundene kan her løpe fritt sammen med andre hunder – dressurmomenter kan øves og det håpes på hyggelig og lærerikt sosialt samvær også for eierne rundt bålpanne.

Følgende ordensregler gjelder for bruk av området

 • Brukere må være medlemmer av Telemark Fuglehundklubb
 • Det må vises hensyn til naboer – spesielt unngå sjenerende støy som vedvarende bjeffing og liknende
 • Bruk av startpistol er ikke tillatt
 • Bruk av området begrenses til tidsrommet 08.00 - 22.00
 • Hunder som mistenkes å ha smittsom sykdom eller har vist aggresjon i forhold til andre hunder/mennesker har ikke tilgang.
 • Brukere må ta hensyn til hverandre og hverandres hunder
 • Vær spesielt aktsom om tispe med løpetid skal luftes på området
 • Bruk av området skjer på eget ansvar og hundeeier er selv ansvarlig for skader på egen hund – andre hunder - mennesker og annet under bruk av området jfr Hundelovens paragraf 27
 • Rydd opp eget søppel og så lang det er mulig ta opp hundens ekskrementer
 • Vær nøye med å lukke port ved inn- og utgang til området
 • Bruk av området kan begrenses ved evnt planlagte klubbaktiviteter som dressurkurs og liknende – se TFK’s nettside
 • Området vil gjennom vinterhalvåret i perioden med skiføre/løypekjøring være stengt for aktivitet pga at grindene inn- og ut av området må demonteres pga organisert løypekjøring gjennom området – dette vil det også informeres om på nettsiden.

Ved ytterligere spørsmål om praktisk bruk av området kan styret i TFK kontaktes – se hjemmeside.

Styret ønsker velkommen til hyggelig og positiv bruk av området for alle medlemmer i TFK med hunder !