Innmelding av oppnådde resultater for 2020 (prøver/utstilling) sendes til TFK-styret ved sekretær Jørn Paulsen på mail: jo-paul@online.no innen 01.01.2021.

Kun resultater sendt på mail vil bli presentert i årboka. Dette gjelder også for Televasen og Championatvase samt kåring av Årets TFK-hund (nyopprettet fra år 2020 - se statutter under "om TFK - informasjon")

Innmelding gjøres på følgende måte: Hundens rase og navn(far/mor) resultat sted og dato, eier på hund.

Eksempel: Pointer Østagløttens Max(Østagløttens Balder/Jutevatnets Tira) 2.AK, Hovden 27/8.2019

Jørn Paulsen, sekretær TFK