telemarkfhk logo1

Sett i lys av den vanskelige situasjonen vi alle er i med tanke på Coronaviruset og smittefare, ønsker vi å minne alle medlemmer at vi må etterfølge anbefalinger og pålegg fra både sentrale myndigheter og kommuner. TFK har terreng for trening og jaktprøver i Tinn- og Vinje kommune, og vi ber om at kommunenes restriksjoner for innreise/opphold respekteres. Se kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon.
 
Styret

 

https://www.tinn.kommune.no/

https://www.vinje.kommune.no/

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

https://www.fhi.no/