Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Svein sin bortgang 3. Desember 2018

Svein Hoseth

Svein kom til Telemark og Rjukan på 60 tallet som ung ingeniør og startet sitt virke på Norsk Hydro, Rjukan. Via sin interesse for jakt, friluftsliv og fuglehunder kom han tidlig med i Telemark Fuglehundklubb. En klubb han etterhvert skulle vie stor interesse og bruke mye av sin tid på. Svein var jaktprøvedommer og har utallige dommerdøgn bak seg, både for Telemark Fuglehundklubb, raseklubber og andre distriktsklubber. Han var kjent som en svært ryddig og rettskaffen dommer.

I Telemark Fuglehundklubb har Svein vært innom de fleste styreverv, både formannsvervet, sekretær, valgkomité, styremedlem og diverse andre komitéer og utvalg. Han var en av pådriverne for å skaffe klubben ordentlige prøve- og treningsterreng, noe vi fortsatt nyter godt av. For dette engasjement har klubben og medlemmene vist sin takknemmelighet ved å tildele Svein gulllmerke i 1996 og æresmedlemskap i 2007.

Svein har også vært engasjert i andre klubber og organisasjoner hvor fulgehunden har vært i sentrum. Han var i en årrekke primus motor for utdanning av nye dommere på Kongsvold og brukte mye av sin tid på å bygge opp ett godt og fornuftig pensum for dommerutdanning i regi av FKF.

Svein var også gullmerkeinnehaver i Norsk Engelsksetterklubb, hvor han i mange år var engasjert i avlsrådet.

Svein vil bli husket som en rettskaffen og svært ryddig mann som stod for sine ord og jobbet utrettelig for rettferd, både i fulglehundmiljøet, men også i samfunnet generelt. En mann med stor omsorg for andre mennesker og som hadde en enorm arbeidskapasitet for det han trodde på og ønsket og gjennomføre. Våre tanker går til Margit og sønnene Dag og Rune som har mistet ektemann og far. Vi lyser fred over Sveins minne.

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien