Medlemsmøte nedre avdeling med tema tilberedning av vilt / fugl tirsdag 07.11.17 kl 18.00 Herkules Senter Skien (merk tid og sted)

Nedre avdeling inviterer TFK`s medlemmer til medlemsmøte med overnevnte tema. Møtet avholdes i personalkantinen ved Herkules Storsenter Skien – inngang via parkeringsplass på taket – inngang blir merket. Vi starter kl 18.00
Det vil bli foredrag om og praktiske eksempler på tilberedning av vilt m.m ved Menys ferskevaresjef John Larsen.

Tidligere møter med dette som tema har vært meget populære og nyttige med god fremmøte.

Vel møtt.