Tilstede 12 medlemmer – inkludert deltakere i styret.

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Per G Zakariassen ble valgt til dirigent                                                                                           

Jørn Paulsen ble valgt til referent

Årsberetning:

Årsberetningen for 2016 ble lest opp ved sekretær. Det var ingen supplerende kommentarer.

Regnskap:

Avdelingens regnskap for 2016 ble referert ved kasserer.

Avdelingen hadde til sammen inntekter   28 780,-

                                                     Utgifter       19 876,-

                                                    Resultat     + 8 930,-

Avdelingen disponerer pr 31.12.2016 aktiva tilsammen 60 042,-

Det var ingen bemerkninger til regnskapet fra årsmøtet.

Revisor redegjorde for et meget ryddig og godt ført regnskap og hadde ingen ting å utsette på dette.

Innkomne forslag - ingen.

Valg: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon og styret for nedre avd består for året 2017 av følgende:

Formann: Kyrre Rørstad (gjenvalg - 1 år fra 2017)

Nestleder: Kim Nymoen (gjenvalg – 1 år fra 2017)

Sekretær: Jørn Paulsen (gjenvalg – 2 år fra 2017)

Kasserer: Per G. Zakariassen (ikke på valg - 2 år fra 2016)

Styremedlem: Katrin Gonsholt (ikke på valg – 2 år fra 2016)

Styremedlem: Bjørg Susanne Follaug Navjord (nyvalg - 2 år fra 2017)

Styremedlem: Svein Borgen (gjenvalg – 2 år fra 2017)

Revisor: Sigmund Sollid (gjenvalg - 1 år fra 2017)

Valgkomité: Torhild Bjørbæk og Janne Tangvald Karlsen (gjenvalg – 1 år fra 2017)

Porsgrunn 07.02.17

Jørn Paulsen Sekretær

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien