Årsmøte TFK - nedre avdeling avholdes tirsdag 07.02.17 kl 19.00 på Bjørntvedt Aktivitetshus Bjørnåsveien 26 Porsgrunn.

 

Dagsorden:

  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg av styre