bilde standard
Partilister: ikke klare
Påmelding:
Påmelding og betalingsfrist er satt til 27/9-2016. Innbetaling skjer til kontonummer: 2635.17.10844. Husk å oppgi følgende i meldingsfeltet; Reg nr, klasse, Startdato/startdatoer og fører hvis annen enn eier, påmelders mobil nummer.
Påmeldingsavgift:
Påmeldingsavgift er for UGP er 400 kroner.
Prøvens hovedkvarter og sekreteriat:
Prøvens hovedkvarter og sekreteriat vil være på Raulandsakademiet, 3864 Rauland og telefonnummer 35073292
Sekreteriatets åpningstider vil være:
Se oppslag på Raulandsakademiet. Mobil til prøveleder Halvor Ramtoft er 99258400
 
Opprop:
Raulandsakademiet klokken 09.00 alle dager
 
Konkurransedager:
Fredag 30/9-16 kvalifisering
Lørdag 01/10.16 semifinale
Søndag 02/10.16 finale
 
Prøveleder:
Prøveledere er Halvor Ramtoft, mail hramtoft@online.no og mobil 99258400
halvor.orginal
 
Prøveterreng:
TFK' s terrenger i Vinje kommune skal benyttes.
 
Parkering ifm med prøvene ved prøveterreng:
Blir opplyst på opprop
 
Norsk Kennel Klubs jaktprøveregler for stående fuglehund, regler for UGP 2016. (utdrag fra NKK)
5.2.  REGLER FOR UNGHUND GRAND PRIX.
5.2.1. Generelt Unghund Grand Prix er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder vedtatt av FKFs representantskap i 1987. 
5.2.2. Arrangement Løpet er innstiftet av Telemark Fuglehundklubb i 1987, og arrangeres i høyfjellet i SørNorge. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler og går over tre dager dersom antall påmeldte hunder krever det. Fredag er kvalifisering til Unghund Grand Prix (UGP) og gjennomføres etter vinnerklasseprinsippet, men med UK krav til dressur. Inntil 24 hunder kan tas ut til UGP første dag. 
5.2.3. Deltakelse Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående fuglehunder. Maksimalt kan 80 hunder stille til start. Ved overtegning blir det foretatt loddtrekning. 
5.2.4. Påmelding Påmeldingen skjer etter FKFs fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. For tiden ved å innbetale påmeldingsavgiften, og denne merkes med hundens registreringsnummer, når og hvor 1UK er oppnådd, samt hvem som fører dersom det ikke er eier. Påmeldingsfristen fremgår i årets terminliste.  
5.2.5. Prøvemåte og bedømmelse Bedømmelsen starter på UGP første dag med en slipptid på 15 minutter, etter loddtrekning. De som har mulighet til å gå videre til finalen skal deretter ha et utholdenhetsslipp på 45 minutter. For hunder som ikke viser høyt klassenivå skal avprøvningen stanses når dommerne finner det riktig og hensiktsmessig. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne, lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. Fra UGP første dag kan det tas ut inntil 6 hunder fra hvert parti. I finalen starter hundene etter loddtrekning med en slipptid på 30 minutter og positive og negative forhold fra UGP første dag er nå tellende. Dommerne fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 6 hunder  til premier. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to siste prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne situasjonen er skutt over den. Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest rangerte hund, som på  den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker. 
5.2.6. Dommere Dag 2 dømmes av inntil tre dommere som har dømt UGP første dag slik at alle partiene blir representert med en dommer. Fra første dag må dommerne være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for alle dagers bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. 
5.2.7. Premiering Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND GRAND PRIXVINNER (årstall) 
 
Jegermiddag på Raulandsakademiet:
Påmelding gjøres direkte til Raulandsakademiet 35073292 eller meld på i respsjonen på Raulandsakademiet
De som ikke ligger på hotellet, Raulandsakademiet, men som ønsker å være på jegermidag på lørdag klokken 2000 må ordne dette senest FØR opprop på lørdag
 
Forslag til overnatting:
Raulandsakademiet, 35073292, mail post@raulandsakademiet.no
 
Annen informasjon:
Ved oppmøte andre steder enn annonsert opprop, må prøveledelsen få melding dagen før.
 
Lufting av hund:
All lufting av hund gjøres på god avstand fra hotellets område. Husk pose og plukk opp etterlatenskaper. Alle hunder skal holdes i bånd til enhver tid. På rom skal hunden være i bur.
Husk å medbringe id-papirer, helsepapirer og vaksinasjonspapirer på hunden samt sauerenhetsbevis (kontroll vil bli foretatt).
 
 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien